Ubemanna sentralbord

På grunn av personalseminar er sentralbordet ubemanna frå torsdag 23. kl 11:30 og heile fredag 24. oktober.
2014.10.22 av Marianne Hagen [Les meir...]
Korleis trivst dei på ny skule ?
RMA_FRAM

Dette skuleåret har det kome 2 nye utdanningsprogram til Sogndal VGS. 5 Klassar er flytta frå nedlagde Luster vgs. Dei må tilpasse seg eit større miljø og nye lokale på Campus. Helse og oppvekstfag har fått plass i den ny-oppussa Linestribunen. Medan restaurant - og matfag har klasserom i gymnasbygget og kjøken på lærarhøgskulen. Korleis går det med dei etter vel 2 månader på Sogndal vgs ?
Journalistar er Nina Uglum Vedvik og Sanna Øyre Fjelltun 2 MIK / Media studiespesialiserande.
2014.10.22 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Skarpskyttaren av ein elevrådsleiar - vil ha "alle" i arbeid fredag !
Elevrådsleiar 14 Fram

Fredag 24. oktober går solidaritetsdagen nord-sør av stabelen på Sogndal vgs. Målet er sjølvsagt at nær alle av dei 800 elevane kjem ut i jobb seier elevrådsleiar Gabriel Yttri.Her får du vita meir om elevrådsleiaren som både er ein habil sangar og driv med skyting på fritida. Reporter: Didrik Kristoffer Natvik Gjerde 2 MIK / Media stud.spes.
2014.10.22 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Stor tettleik av aure i Hafslovatnet
Vasskvalitet_framside

Rett før haustferien var elevane i Teknologi og Forskingslære og såg på tettleiken samt kondisjonen til auren i Hafslovatnet. Fisken vart tatt på garn (117 aurer totalt), og elevane rekna ut ein tettleik på overraskande 26 fisk per 100 m2. Nesten ein dobling frå i vår! Kondisjonsfaktoren har ein endå ikkje rekna ut, men inntrykket er at ein god og tidleg vår/sommar har bidrege til feit fisk.
2014.10.20 av Marianne Hagen [Les meir...]
Kva verdi har språkreisene til utlandet ? - her fokus på Tyskland !
Tyskland14Fram

Tysklandsturen er den lengstlevande av dei tradisjonsrike språkturane på Sogndal vgs. Tidlegare i haust kom 50 elevar og 4 lærarar heim frå turen til Berlin / Lübeck.
Saman med Spania- ogFrankriketurane er Tysklandsturen viktig for dei som tek språkfag på Sogndal vgs.Men kva verdi har turane ? Her vurderer eitpar av «lærar-veteranane» og 4 elevar nytten av Tysklandsreisene.
Reporter er Solveig Storegjerde Sætre - 2 MIK / Media studiespesialiserande.
2014.10.20 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Kjempar for å overleva - avgjerande kamp søndag !
DYngeland/Utvik Fram

Toppidrettselevane Bjørn Inge Utvik (18) , Mathias Dyngeland (19) og Joar Tryti (17) VIL berga plassen til Sogndal i Tippeligaen !! Etter ein lang periode med tap og uavgjort kom lyset i tunellen ; 4-1 mot botnrival Haugesund.
Til helga kjem nok eit nøkkeloppgjer : mot botnlaget Sandnes- Ulf.
Kampen kan bli avgjerande for å halda plassen for "våre" elitespelarar.
Journalistar: Ida Solheim Tonheim / Tomas Nyhus / Amanda Ølnes Slinde 2 MIK - Media Stud. spes.
2014.10.22 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Bondevik - ros på Skype til Sogndalselevane på Internasjonal Dag !
Intdag14KomiteFram

Tidlegare statsminister Kjell Magne Bondevik rosa Sogndalselevane for solidaritetsarbeidet Nord-Sør på Internasjonal Dag i Idrettshallen onsdag. Nord-Sør-komiteen gjennomførde eit flott arrangement for dei rundt 800 i salen. Men uheldigvis førde flytrøbbel til at hovudtalar Kjell Magne måtte snakka til salen på ei noko dårleg storskjermlinje frå Oslo.
2014.10.16 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
16. Oktober: Pålogga 24/7 – Temakveld for foreldre
Verdensdagen for psykisk helse

SLT-gruppa (samordning av lokale kriminalitetsførebyggande tiltak) i Sogndal ynskjer å invitera alle foreldre med born og ungdom på skule i Sogndal kommune til ein temakveld i Sogndal kulturhus (storsalen), torsdag 16.oktober kl. 1900.
Temakvelden har fått namnet «Pålogga 24/7», og vil omhandle utfordringar til born og ungdom i deira digitale kvardag og kvardagsstress.
2014.10.03 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Med 2DEA til nye høgder
2DEA på Storehogen

2DEA har i haust gjennomført ekskursjon på Storehogen i samband med undervisningsmodulen "infrastrukturen i Tele- og Datanettet".
2014.10.02 av Marianne Hagen [Les meir...]
Arbeidsdag for Eshowe og Zambia fredag 24. oktober !
ESHOWE-AEKSLITE

Elevrådet ved Sogndal vgs har bestemt at Arbeidsdagen / Solidaritetsdagen Nord-Sør 24. oktober skal ha Eshowe/ Sør Afrika og David Livingstone High School/ Zambia som innsamlingsmål. Alle 800 elevar vert oppfordra til å skaffa seg jobbar med 350.- kvar som inntening. Det er ikkje vanleg skule fredag 24. oktober - arbeidsdagen går parallelt med den nasjonale Operasjon Dagsverk.
2014.09.30 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Kjell Magne Bondevik til Internasjonal Dag på Sogndal vgs !
Kjell Magne Bondevik

Tidlegare statsminister og "sogning" Kjell Magne Bondevik vert hovudtalar på Internasjonal Dag på Sogndal vgs 15. oktober. .Bondevik vil ha solidaritet nord-sør , fredsarbeid og verdien av det å "bry seg" som raud tråd i foredraget sitt. Kjell Magne Bondevik var statsminister i Norge i 2 periodar - tilsaman i 7 år. Med far frå Sogndal og mor frå Årdal, vil ikkje Krf-politikaren frå Molde ha problem med å kjenna seg på heimebane når han kjem hit onsdag 15. oktober .Bondevik er i dag leiar for Oslo- Senteret : sjå lenke neste side.
2014.09.30 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Toppidrett langrenn sprang gjennom Jotunheimen!
Asgeir

Tysdag 16. september etter skulen reiste elevane ved toppidrett langrenn til Jotunheimen for ei sosial «mengdesamling».
2014.09.19 av Ole Karsten Birkeland [Les meir...]
Foreldremøte for vg2-klassane onsdag 10. september kl 18

Sjå program under "Les meir".
2014.09.02 av Marianne Hagen [Les meir...]
3IDA på tur til Nigaardsbreen
bre25

Tirsdag 26. august reiste 3IDA til Nigardsbreen i Jostedalen for ein lærerik dag på breen. Turen er ein del av aktivitetslære ved idrettsfag, der eit av kompetansemåla er å praktisere friluftsliv med rot i lokale og nasjonale tradisjonar.
2014.09.01 av Ole Karsten Birkeland [Les meir...]
Aktivitetsdag på vg1 - «Masskrugstemmen & Magi»
Aktivitetsdag start

Fredag 22. august arrangerte Sogndal vgs aktivitetsdag for alle vg1-elevane.
2014.08.28 av Marianne Hagen [Les meir...]
"NYE" Sogndal vgs i gang med 800 elevar !
Opn14Fram

Skuleåret 2014-15 på Sogndal vgs vart høgtidleg opna mandag med fellessamling på Fosshaugane Campus. Stemninga på Fylkestribuna var upåklageleg då rektor ynskte 800 elevar og eit hundretals tilsette velkomne til nytt skuleår.Sogndal vgs er dette året "fornya" ved at 6 klassar er flytta frå Luster vgs til Sogndal.
2014.08.18 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Læreplasskurs - Tilbod til deg som endå ikkje har fått læreplass
Læreplasskurs

Ungdom som ynskjer læreplass, men som ikkje har fått plass innan 15. august, får no tilbod om Læreplasskurs. Kurset skal gjere søkjaren meir kvalifisert til å få læreplass.
2014.08.18 av Marianne Hagen [Les meir...]
Foreldremøte for vg1-klassane onsdag 20. august kl 18.

Sjå program under "Les meir"
2014.08.14 av Marianne Hagen [Les meir...]
Skulestart 2014/2015
Vange‚ Marta Sofie

Alle elevar møter til skulestart måndag 18. august kl 09.00.
Vi markerer opninga av skuleåret med ei fellessamling på Fosshaugane stadion. Resten av dagen er det klassevis samling med kontaktlærar.
Ta med mat, eller så vil kantina vere open for å kjøpe mat.
Vel møtt til nytt skuleår!

Marta Sofie Vange
rektor

Sjå meir informasjon og viktige linkar for elevane under "Les meir".
2014.07.02 av Marianne Hagen [Les meir...]
Info til elevar som byrjar på vg1, medium og kommunikasjon
mac5

Som det går fram av informasjonen som er tilsendt frå fylkeskommunen og som er tilgjengeleg på nettstaden www.sfj.no/elevpc skal alle elevar som byrjar på vg1 ha kvar si berbare datamaskin. Enten har du berbar datamaskin frå før eller så må du kjøpe deg ei. Du kan skaffe deg ein ny PC eller Mac til skulestart gjennom den fylkeskommunale ordninga for elev-pc.
2014.06.26 av Ole Karsten Birkeland [Les meir...]
Flott skuleavslutning for avgangselevane !
Skuelavsl14-fram

Fredag var det avslutning for avgangsklassane på Sogndal vgs - som vanleg i stilfulle former med god mat, talar og kulturinnslag i kantina på nye Sogndal vgs. Dette året overraska også lærarar og personale dei nærmare 200 avgangselevane med spesiallaga video i Trollsalen - til stor begeistring for alle som no forlet skulen.
2014.06.16 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
NM-sølv til elektro-lærling frå Sogndal vgs !

Han vart nest best blant 200 lærlingar ! Johannes Holen Bakken - tidlegare elev på elektro på Sogndal vgs - imponerte med sølv i NM på Lillestrøm før helga. Johannes er no lærling i Sogn Elektro , ei lita verksemd - men med gode nok mulegheiter for Johannes til å gjera det strålande i prestisjekonkurransen NM for elektrolærlingar. Les meir i Sogn Avis i lenka på neste side.
2014.06.08 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Eit knutepunkt for kunnskap
bygg5

Fredag 23. mai var elevane innanfor byggteknikk på Vg1 og Vg2 spesielt invitert til leverandørmessa hos Neumann Bygg på Kaupanger. Det var 42 elevar med 4 lærarar som vart bussa bort til Kaupanger av yrkessjåføravdelinga vår.
2014.05.28 av Ole Karsten Birkeland [Les meir...]
1SEA på studietur til Bergen
Bergen

Måndag 12. mai reiste Vg1 Service og Samferdsel på klassetur til Bergen. Målet var å besøke kjende attraksjonar som elevane hadde hatt teori om på skulen frå før av, og vektarselskapet Securitas.
2014.05.28 av Marianne Hagen [Les meir...]
Ekskursjon til Vik fengsel
Vik fengsel:framside

Onsdag 7. mai reiste sosiologigruppene på ekskursjon til Vik fengsel. Ekskursjonen har vore ein tradisjon på Sogndal VGS.
2014.05.20 av Marianne Hagen [Les meir...]
Sommarskule for deg som treng bestått i matematikk og naturfag
Sommarskule_framside

Sogn og Fjordane fylkeskommune arrangerer også i år sommarskule for elevar som treng bestått i matematikk og naturfag på vg1-nivå. Sommarskulen vert på Mo i veke 26 og 27.
2014.05.14 av Marianne Hagen [Les meir...]
Nytt elevrådsstyre
Elevråd 2014

Tysdag 13. mai vart det valt nytt elevrådsstyre. Ny leiar er Gabriel Skjulhaug Yttri, 1STC. Ny nestleiar er Anette Auflem,
2 IDA. Nytt styremedlem er Gunnhild Sofie Vangsnes, 2IDA. Frå det gamle styret held Stig Liljedal Sætre og Jardar Eide Nymark fram.Til hausten skal det veljast to styrerepresentantar frå dei nye elevane.
2014.05.13 av Marianne Hagen [Les meir...]
BLI MED I ESHOWEKOMITEEN ! - INFO I KLASSANE.
ESH/PLAKATEKSLITEN

Du som elev på VG1/VG2 på Sogndal vgs vert no invitert til å bli med i neste års Eshowekomite ! - Utviklande og morsomt prosjekt som gir røynsle i internasjonalt arbeid - og hjelper andre . Eshoweansvarleg Ingunn Weka kan kontaktast på epost: Ingunn.Weka@sfj.no eller tlf: 95996947 - Ho vil også informera klassane.
2014.05.13 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Triatlon 14. mai
triat

Onsdag 14.mai kl.08:00 invitera 3IDB til skuletriatlon for idrettsfag! Startar i puljar med 8 stk i kvar: 1. etappe: 300m svømming 2. etappe: ca 5km sykling 3. etappe: springing ca 3km for jenter og ca 4 km for gutane. Det vert flotte premiar til dei tre beste jente og gutane Velkommen til ein superkjekk dag!
2014.05.12 av Ole Karsten Birkeland [Les meir...]
Elevtinget 2014
Elevrådet pr april 2014

Vi i elevrådet ved Sogndal VGS hadde i år heile tre representantar til Elevtinget, som gjekk føre seg på Kongresshuset i Oslo. Der stilte styremedlemane Stig Sætre, Jardar Eide Nymark og Malene Kvam, som tre av totalt 600 deltakarar frå heile landet. Dette er det største Elevtinget som nokon gong har vorte helde.
2014.05.08 av Marianne Hagen [Les meir...]
Google søk
__________________________________________

Sogndal vgs på Facebook
Bibliotekbloggen
Digitale innovatørar

__________________________________________

__________________________________________