Brennaktuell filmregissør til Sogndal Filmfestival !
Rolfsen - 1 FRAM

Den norsk-pakistanske filmregissøren Ulrik Rolfsen vert foredragshaldar på Fagdagen til Sogndal Filmfestival 24. mars. Rolfsen er med norsk mor og pakistansk-fødd far sjølv eit produkt av det fargerike norske felleskapet. I filmane sine set han kritisk fokus på ulike delar av den pakistanske kulturen han sjølv er ein del av. Rolfsen vil bryta ned barrierer mellom norsk og pakistansk kultur. Han har også regien på 2 Varg Veum-filmar.
2015.02.23 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Samtalegruppe- vil utvikle tryggare ungdom
Ungdomsbasen

Me er to studentar som går 2. året på sosialt arbeid på Høgskulen i Sogn og Fjordane, og me ynskjer å starte ei samtalegruppe i samarbeid med helsesøster og miljøkoordinator på skulen.
2015.02.16 av Marianne Hagen [Les meir...]
Diplomatar for ein dag
FN - Elevar i rollespel

Det var ein annleis skuledag for ca 45 vg3-elevar torsdag 5. februar då dei var «diplomatar for ein dag» i FN-rollespelet i kommunestyresalen i Sogndal. Møtet i Tryggingsrådet i FN vart opna av rektor Marta Sofie Vange. Presidenten frå FN-sambandet presiserte reglane og passa på at alle heldt seg til taletida og formalitetane. Scenariet er brennaktuelt: Kva er den beste strategien for å få slutt på konflikten i Syria?

2015.02.10 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Reiser til Eshowe - får idear til nye hjelpeprosjekt !
Bilde tur EshoweFram2

I vinterferien reiser elevrådsleiar , 2 medlemmer i Nord-Sør-komiteen og ein frå leiinga til Eshowe for å få innspel / vurdera nye hjelpeprosjekt i Eshowe / Sør-Afrika. Barnehageprosjektet i Eshowe er no fullført. Det kom inn heile 213 000 kroner på Nord-Sør-aksjonen i haust. Elevrådet har bestemt at det skal startast nytt hjelpeprosjekt i Eshowe.
2015.02.09 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Guro gjekk heilt til topps i SumoRobot-turneringa
Sumoring

Det var spente teknologielevar før turneringa i SumoRobot i førre veke. I dei føregåande vekene hadde det vore mykje jobbing med å programmere robotar på ein best mogleg måte, for å kunne slå rivalane.
2015.02.04 av Marianne Hagen [Les meir...]
Sogndal Filmfestival: Frå "Børning" til Kronprins Olav !
AndersBaasmoFRAM

Sogndal Filmfestival har sikra seg svært attraktive foredragshaldarar til Fagdagen på festivalen 24. mars. Anders Baasmo Christiansen - ein av norges mest profilerte filmskodespelarar kjem til festivalen. Det same gjer Arve Uglum/NRK - som skal fortelja om den populære serien Fjellfolk. Arrangørane 3. klasse Media og kommunikasjon har dessutan fleire attraktive namn i ermet til fagdagen.
2015.02.04 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Kommunesamanslåing tema då VG3-elevane møtte Kommunal - og Moderniseringsministeren.
SannerFram

Kommunalministeren vitja Sogndal vgs mandag som ein del av ei rundreise i Sogndal/Luster. Jan Tore Sanner brukte mesteparten av tida i møte med elevane til å forklara bakgrunnen for regjeringa sitt ynskje om samanslåing av kommunar. 8. time vart dermed ei brukbar økt i samfunnsfag for elevane med sjølvaste statsråden som "lærar".Det var 2. statsrådbesøk på skulen på ei veke !!
2015.02.04 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Sigrid Moldestad - "Brevet til kjærleiken"
Sigrid Moldestad

Mandag 26. januar stilte Sigrid Moldestad med band til to konsertar i Sogndal Kulturhus. Til saman var 450 elevar til stades under Moldestad si framføring av sine eigne tolkningar av tekstane til diktar Jan-Magnus Bruheim.
2015.02.02 av Marianne Hagen [Les meir...]
Søking til vidaregåande opplæring
Logo_bølgje

Det er mogeleg å søkje vidaregåande opplæring til skuleåret 2015-2016 gjennom www.vigo.no frå 7. januar. I år er det laga ei søkjarhandbok som inneheld nødvendig informasjon om søking og inntak til vidaregåande opplæring i skule og i bedrift.
2015.01.29 av Marianne Hagen [Les meir...]
Statsrådbesøket - Godt gjennomført av Restaurant- og matfagsklassen
Servering

Tysdag 27. januar vart ein aktiv dag for vg 1 Restaurant- og matfagsklassen. Medan halve klassen hadde opplegg i Mat og helse med 9. klassen på Kaupanger skule, hadde resten av elevane celebert besøk i restauranten sin.

2015.01.28 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Tysdag : Restaurant - og matfag med celeber gjest !
RestogmatfagFRAM

I ettermiddag gjestar Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Høgskulen / Fosshaugane Campus. Anledninga er diskusjonen om samanslåing av høgskular. Statsrådsbesøket har gitt elevane på restaurant - og matfag er spennande utfordring. Dei er leigde inn til å servera fylgjet med Røe Isaksen i spissen middag i restaurantlokala sine i gamle lærarhøgskulebygget. Menyen ? - Ein løyndom inntil vidare, men heimesida tippar at Kunnskapsministeren også vil bli servert lokale kulinariske godbitar !
2015.01.27 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Sogndal Filmfestival trappar opp til jubileum !
Festivalssjefane fram

Unge filmskaparar vert no inviterte til å senda inn filmane sine til Sogndal Filmfestival. 3. klasse media - og kommunikasjon arrangerer 23-24. mars kortfilmkonkurranse for 9. gong. Det er 10. filmarrangement. Difor vil årets festival også vera prega av jubileum.I tillegg til kortfilmkonkurransen vil Filmfestivalen ha spennande nasjonale filmnamn på plakaten på den tradisjonsrike fagdagen. Som vanleg samarbeider festivalen med NRK Sogn og Fjordane om kåringa av publikumsprisen.
2015.01.23 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Over 300 på Open skule i går kveld !
Open skule 15 Fram

Godt over 300 10. klassingar og foreldre vitja i går kveld Open skule på Sogndal vgs. Arrangementet- der dei ulike linjene på skulen presenter seg for dei komande VG1-søkjarane- vart skipa til for 3. gong på nye Sogndal vgs. Det vart halde 2 fellesorienteringar i Trollsalen , omvisning på skulen og dei komande søkjarane kunne besøkja standane til dei ulike linjene på skulen. Rektor Marta Sofie Vange seier ho er nøgd med frammøtet.
2015.01.16 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Toppidrett langrenn
langrenn

Sogndal vidaregåande skule tilbyr toppidrett langrenn for elevar som går idrettsfag. Dette gjer vi i samarbeid med Sogn og Fjordane Skikrins. I samband med dette inviterer me aktuelle løparar/elevar til informasjonsmøte og omvisning på Sogndal vidaregåande skule søndag 1. februar kl 16.00 (etter SSF-cup på Heggmyrane denne dagen).
2015.01.22 av Ole Karsten Birkeland [Les meir...]
Open dag ved Sogndal vgs 15. januar
Køyretøy

Torsdag 15. januar kl 17-20 vert det open dag ved Sogndal vgs. Det vert informasjon om skuletilbodet skuleåret 2015/2016 i Trollsalen (auditoriet), og elles høve til å møte elevar og lærarar på dei ulike utdanningsprogramma.
Sjå meir informasjon under "Les meir".
2015.01.08 av Marianne Hagen [Les meir...]
Tilbod om meningokokk-vaksine til vg2-elevane
Vaksinering

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle ungdommar mellom 17 og 19 år vaksinerer seg mot smittsam hjernehinnebetennelse.
Skulehelsetenesta tilbyr difor vaksinering på skulen til alle vg2-elevar.
Vaksineringa vert gjennomført i byrjinga av februar.
2015.01.06 av Marianne Hagen [Les meir...]
Barne- og ungdomsarbeider klassen
jul7

BUA- (barne-og ungdomsarbeider) klassen gjennomførte ein flott juletrefest for Gamlestova barnehage i Samfunnshuset på Hafslo, 1.desember.
2014.12.16 av Ole Karsten Birkeland [Les meir...]
Stud.spes-elevar med direkteradio på Radio Luster torsdag !
Radio

2 timars førjulsradio i regi av 2 MIK - Media Studiespesialiserande torsdag kl. 18.00 : Kanalen er Radio Luster / FM 104.4. med dekning i Luster og Sogndals-området + Nettradio ; radioluster.no . Nokre stikkord for sendinga : Julelutt / Einar Bolstad , Verdscupaktuelle Sarah Fiskaa Haugen og Sogndals-elev på AFS-opphald i USA. ++ Mykje bra musikk til å koma i julestemning av !
2014.12.16 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Fokus på fråvær i skulen - 71 elevar utan fråvær på Sogndal vgs.
Tillitsvalde fråvær fram

Den vidaregåande skulen nasjonalt har fokus på å få ned fråværet blant elevane. Slik er det også på Sogndal vgs. I storefri tysdag vart 9 elevar- 3 frå kvart klassetrinn - trekte ut og premierte fordi dei står utan fråvær so langt i skuleåret. Dessutan fekk dei 2 klassane med minst fråvær - 1 ELB og 2 ANA - påskjøning.
2014.12.16 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Fotballturnering for vg1- klassane på Sogndal vgs
fotball4

Onsdag 26. november arrangerte 3ida fotballturnering for vg1 klassane på skulen. Dette er del av undervisninga til avgangsklassen på idrett.
2014.11.26 av Ole Karsten Birkeland [Les meir...]
Branntilløp ved Sogndal vgs under kontroll
brann2

Det var onsdag 19. november tilløp til brann i ein verkstad ved Sogndal vidaregåande skule. Ingen kom til skade, og det er vanleg oppmøte for elevane torsdag 20. november.
2014.11.19 av Ole Karsten Birkeland [Les meir...]
2KEA Sogn og Fjordane (Florø og Sogndal) på VA messe 
2KEA på VA messe_2

5. november var KEM-klassane i Florø og Sogndal invitert til VA messe på Alexandra hotell av Driftsassistansen i Sogn og fjordane. Dette er ei messe for kommunalt tilsette som driftar vassforsyning, overvatn og avløpsanlegg.
2014.11.17 av Marianne Hagen [Les meir...]
Sogndal vgs startar opp att gratis trening for alle tilsette :)
tilsette

Etter stor suksess frå sist skuleår startar Sogndal vgs opp att gratis trening for alle tilsette.
2014.11.11 av Ole Karsten Birkeland [Les meir...]
Språktur til den franske rivieraen
Frankrike 2014

Den 18. september inntok ti elevar og to lærarar Frankrike med storm. Me var gira på å få ei lærerik og minneverdig oppleving for livet. Med fransken ”klar” møtte me, etter ei lang reise, våre franske vertsfamiliar. Dette var ei stor utfordring, med tanke på at dei ikkje kunne engelsk og praten gjekk i eit tempo som overraskadei fleste.
Mange kjekke og spennande opplevingar (utfordringar) stod for tur.

2014.11.03 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Spansk-norsk elevforbrødring !
Spania2014Fram

Dei 20 elevane frå Sogndal vgs som var på språkreise til Spania tidlegare i haust fekk god bruk for spanskkunnskapane sine. Eit av opplegga på turen var besøk på spansk vgs der dialog/intervju og presentasjon av Norge stod på timeplanen ; alt på spansk sjølvsagt. Det var også "eksklusiv" kroppsøvingstime med volley og surfing på stranda saman med dei spanske elevane.
Reporterar Morten Offerdal Kvigne 2 MIK/ Media studspes og Stig Anders Hauge.
2014.11.03 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Nordisk samarbeid for røyrleggjarutdanning mellom Idnskolinn i Hafnarfirdi og Sogndal VGS
Islendingar på Leikanger

Sogndal VGS og Idnskolinn har starta eit to-årig samarbeid med vekt på «miljøvenlege metodar for varmeanlegg til bygningar». Ved skulen vår i Sogndal skal me ha fokus på solvarme, varmepumper, deler og verkty som me nyttar i Noreg. Medan det på Island skal vera fokus på bruk av geotermisk varme (vatn som kjem oppvarma frå bakken), og korleis dei distribuerar denne gjennom røyrsystem til bustadhus. Dette samarbeidet er kome i stand som fylgje av søknad til prosjektmidlar hjå Nordplus Junior som er eigd av Nordisk ministerråd.

2014.11.03 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Besøk frå Eshowe
Nord-Sør-komité

Onsdag i førre veke fekk skulen besøk frå Eshowe. Stan og Stella, som er kontaktpersonane våre i Eshowe og som hjelper oss med solidaritetsarbeidet vårt, møtte Nord og Sør komitéen og elevrådsleiar for å snakke om det vidare samarbeidet.
2014.10.28 av Marianne Hagen [Les meir...]
Tidlegare elev som superlærling til yrkes-NM
Anfinn Fretheim

Tidlegare elev på køyretøy, Anfinn Fretheim, har gjennomført lærlingtida som bilmekanikar på eitt år, og med toppkarakter i fagbrevet. No er han teken ut til yrkes-NM.
Sjå link til Sogn Avis si sak under "Les meir".
2014.10.27 av Marianne Hagen [Les meir...]
Korleis trivst dei på ny skule ?
RMA_FRAM

Dette skuleåret har det kome 2 nye utdanningsprogram til Sogndal VGS. 5 Klassar er flytta frå nedlagde Luster vgs. Dei må tilpasse seg eit større miljø og nye lokale på Campus. Helse og oppvekstfag har fått plass i den ny-oppussa Linestribunen. Medan restaurant - og matfag har klasserom i gymnasbygget og kjøken på lærarhøgskulen. Korleis går det med dei etter vel 2 månader på Sogndal vgs ?
Journalistar er Nina Uglum Vedvik og Sanna Øyre Fjelltun 2 MIK / Media studiespesialiserande.
2014.10.22 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Skarpskyttaren av ein elevrådsleiar - vil ha "alle" i arbeid fredag !
Elevrådsleiar 14 Fram

Fredag 24. oktober går solidaritetsdagen nord-sør av stabelen på Sogndal vgs. Målet er sjølvsagt at nær alle av dei 800 elevane kjem ut i jobb seier elevrådsleiar Gabriel Yttri.Her får du vita meir om elevrådsleiaren som både er ein habil sangar og driv med skyting på fritida. Reporter: Didrik Kristoffer Natvik Gjerde 2 MIK / Media stud.spes.
2014.10.22 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Google søk
__________________________________________

Sogndal vgs på Facebook
Bibliotekbloggen
Digitale innovatørar

__________________________________________

__________________________________________