Elevar hjelper kommunar i Sogn med dataomlegging

Dataomlegging i tre kommunar i Sogn
I samband med at IKT Drift ved Sogn og Fjordane Fylkeskommune skulle gjennomføre ei større dataomlegging for tre kommunar i Sogn 24.-26. november 2015, vart elevar og lærarar i 3DEA og 3DEB (Vg3 Dataelektronikar) på Sogndal vgs bedne om å hjelpe til med den praktiske gjennomføringa i Vik og Balestrand. Det sa dei sjølvsagt ja til!
2015.12.01 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
4 elevar frå Sogndal vgs stakk av med sigeren i «Energi for framtida» Innovasjonscamp

Energi for framtida innovasjonscamp 2015

Tysdag 24. november konkurrerte 216 elevar frå 7 vidaregåande skular i fylket om å bli best på fornybar energi. Fire elevar frå Sogndal vidaregåande skule vann finalen, og dei er no klare for å reise til NM i Trondheim. Dei dyktige vinnarane er: Sebastian Heggheim Hestenes 2ELA, Arne Bjelde Hustveit 2ELB, Andreas Barsnes 2 ELA og Ådne Opheim 2ELB.

2015.11.30 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Verda mot 2030
Foredrag av generalsekretær i Unicef, Bernt G. Apeland

Internasjonal dag vart eit flott arrangement med viktige talar og gode underhaldningsinnslag. Generalsekretær i Unicef, Bernt G. Apeland holdt eit interessant foredrag der han formidla kor viktig det er å drive solidaritetsarbeid. Han la vekt på berekraftsmåla til FN, som er ein felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikskap og redusere klimaendringane innan 2030.

Dette var òg oppspark til elevane sitt årlege arbeid for internasjonal solidaritet, gjennom aksjonsdagen 20. november. Eshowe-komitèen informerte om dagen. Kvar elev skal jobbe eit dagsverk til inntekt for Eshoweprosjektet.
2015.11.17 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Internasjonal dag onsdag 11. november
Internasjonal dag 2015

Onsdag 11. november kl. 12.00 startar tradisjonsrike Internasjonal dag i Idrettshallen ved Sogndal vidaregåande skule. I år har skulen vår eit samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane om å ha ein felles internasjonal dag. Generalsekretær i Unicef, Bernt G. Apeland, held foredrag om internasjonal solidaritet. Vi oppmodar om oppmøte i god tid før arrangementet byrjar.
2015.11.05 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Ros frå Drone-regissør til Sogndalselevane !
Dronereg

Torsdag stod dokumentarfilmen "Drone" på dagsorden på Sogndal vgs. Turneen med den kulturelle skulesekken samla eit nært fullsett kulturhus med VG1-elevar og medieelevar frå alle trinn. Den prisbeløna regissøren Tonje Schei Hessen var imponert over dialogen ho hadde med Sogndalselevane etter visninga av Drone.
2015.11.01 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Engasjert og tankevekkande om "Hemmeleg Helt" !
Haugland - Fram

Forfattaren Svein Sæter hadde Trollsalen i si hule hand då han fredag presenterte bokprosjektet om sin hemmelege helt Knut Haugland. Nærmare 400 elevar fekk høyra foredraget om krigs - og Kon Tiki-helten Haugland. Ei av bragdene hans var sabotasjeaksjonen mot atomvåpenprosjektet til Hitler på Rjukan - Haugland hamna seinare i tyske torturkammer.
2015.10.27 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Fiskeekskursjon
Solund5

Vg1 Restaurant- og matfag og vg2 Kokk- og servitørfag har hatt 3 dagar med tema fisk og sjømat. Ekskursjonen føregjekk i Solund.
2015.10.16 av Marianne Hagen [Les meir...]
Basismeisterskap
Basism 2015_framside

3IDA arrangerte 30. september basismeisterskap for 1. og 2. klasse på idrett, samt dei på studiespesialisering som har topp-/breiddeidrett som valfag.
2015.10.01 av Marianne Hagen [Les meir...]
Spennande fellesprosjekt mellom Innføringsklassen og service og samferdsel.
LesFRAMAA

I september har OINA - Innføringsklassen for framandspråklege elevar - og 1 SEA gjennomført eit flott fellesprosjekt med sosial integrering , kommunikasjon og kulturforståing som viktige kompetansemål. Avislesing, intervjurundar og felles frukostar er blant innhaldet som omfattar 8 elevar i Innføringsklassen og 14 i 1. klasse service og samferdsel.
2015.10.12 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Anleggsteknikk - komplett maskinpark
Dumper_framside

I sommar kom siste maskina på plass i utstyrsparken til anleggsteknikk. Ein dumper av typen Hydrema.
2015.09.30 av Marianne Hagen [Les meir...]
1RMA på Matamål på Sandane
Kokk1

1RMA hadde eit vellukka samarbeid med 4H, Den naturlege skulesekken og Sogn jord- og hagebruksskule på Matamål på Sandane.
2015.09.29 av Marianne Hagen [Les meir...]
Senterpartiet vann skulevalet på Sogndal vgs - med knapp margin framfor Arbeiderpartiet.
Val2015

Senterpartiet fekk 31.6 prosent av røystene ved skulevalet tysdag og vart dermed største parti. Arbeiderpartiet kom like bak med 30,5 prosent. Dei 2 partia vart suverent størst, med Høgre og Frp. på delt 3. plass med 7,6 prosent av røystene. Det var stemmegivinga på YF som vippa sigeren i favør av SP framfor Ap. Det vart avgitt 643 stemmer - det betyr at 89,1 % av elevane deltok i valet. Sjå tala for alle partia på neste side.
2015.09.09 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Overnattingstur for 1ST
Kano


Som ein del av å legge til rette for og skape eit godt læringsmiljø og trivsel i klassen, arrangerte Sogndal VGS overnattingstur for VG1 studiespesialiserande 2. veka etter skulestart. Opplegget var å overnatte ute i lavvo med ulike aktivitetar planlagte og gjennomførte av kontaktlærarar, faglærarar, miljøkoordinator og ungdomsarbeidar.

2015.09.14 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Psykisk helse , verdigheit og klassemiljø i fokus på Global Dignity Day på Sogndal vgs.
Marthe Unge leve fram

Global Dignity Day har sterke tradisjonar på Sogndal vgs. Særleg etter besøket til stiftaren av prosjektet Kronprins Håkon for 3 år sidan. Mandag var det på nytt GDD-arrangement på skulen. Tema var verdigheit og klassemiljø for VG1 og VG2- klassane og psykisk helse for VG3-klassane - det siste i høve verdsdagen for sjølvmordsførebyggjing.Då vart den personlege forteljinga til Marthe Mathisen frå organisasjonen UngeLeve ei sterk oppleving for elevane og lærarane.
2015.09.08 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Foreldremøte for Vg1 og Vg2 klassene
Logo_bølgje

Sogndal vgs inviterer foreldre til Vg1 og Vg2 elevar til foreldremøte slik:
Vg1 - Tysdag 1. september, kl. 18.00
Vg2 - Onsdag 2. september, kl. 18.00
2015.08.19 av Marianne Hagen [Les meir...]
800 på opninga av skuleåret i strålande sumarværpå Campus !
Opn15XX

Mandag vart skuleåret 2015/16 ved Sogndal vgs offisiellt opna på Fosshaugane Campus. Fylkestribuna var tettpakka då rektor Marta Sofie Vange kunne ynskja nye og tidlegare elevar velkomne . Den største skulen i fylket har i år i overkant av 800 elevar.
2015.08.17 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Skulestart 2015/2016
Vange‚ Marta Sofie

Alle elevar møter til skulestart måndag 17. august kl 09.00.
Vi markerer opninga av skuleåret med ei fellessamling på Fosshaugane stadion. Resten av dagen er det klassevis samling med kontaktlærar.
Ta med mat, eller så vil kantina vere open for å kjøpe mat.
Vel møtt til nytt skuleår!

Marta Sofie Vange
rektor

Sjå meir informasjon og viktige linkar for elevane under "Les meir".

Pedagogisk personale er velkomne til første planleggingsdag måndag 10. august kl 8.
2015.07.15 av Marianne Hagen [Les meir...]
Informasjon til elevar på medium og kommunikasjon 2015-2016
Tastatur

Alle vg1-elevar skal stille med berbar datamaskin frå fyrste skuledag.
2015.07.07 av Marianne Hagen [Les meir...]
Transportkasse for dyr
Transportkasse for dyr


Ein av dei innsette ved Vik fengsel har, som ein del av utdanninga si i teknikk og industriell produksjon, laga ein avansert transportkasse for dyr. Kassen skulle i utgangspunktet brukast til å transportere sauer, men eleven har laga kassen høgare og meir solid slik at den no òg kan brukast på både kyr og hest.
2015.07.06 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Ipad for null fråvær
Ingvill Blaaflat

Sogndal vgs har i år hatt ei markering av elevar som ikkje har hatt fråvær. Det har vore delt ut gåvekort to gongar i løpet av skuleåret, og no til slutt med dei som ikkje hadde fråvær i løpet av heile året.
2015.06.18 av Marianne Hagen [Les meir...]
Stilfull avslutningsfest for 200 avgangselevar :)
Sang-FRAM

Høgtidleg - flott ramme - god stemning - flotte talar - god mat -morosamt - fin underhaldning - selfieshow. Det meste var på plass då Sogndal vgs markerte skuleavslutning for avgangselevane sist fredag. Pyntefaktoren var som seg hør og bør då 200 VG2 - og VG3-elevar markerte avslutninga på 12-13 års obligatorisk skulegang.
2015.06.10 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
No kan du bestille elev-pc
PC-ordning

Skal du byrje på vidaregåande skule til hausten? Då treng du ei berbar datamaskin frå første skuledag. For å få maskina til skulestart, må du bestille ho innan 3. juli.

Informasjon om ordninga kan du lese under "Les meir".
2015.06.03 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Levering av læremiddel 2015
Bøker

Absolutt siste frist for levering av læremiddel er fredag 19. juni. Sjå informasjon under "Les meir".
2015.06.02 av Marianne Hagen [Les meir...]
Mindre stryk med meir norsk
Mindre stryk med meir norsk

Sju elevar er i desse dagar i ferd med å avslutte sitt innføringsår for minoritetsspråklege ved Sogndal vidaregåande skule. Eit ekstra år med meir norsk og samfunnsfag skal gjera ungdommane meir rusta til å fullføra vidaregåande. Sogn Avis har vore på besøk og intervjua nokre av elevane saman med kontaktlærar Ingunn Stokstad og rådgjevar/koordinator Astrid Kristiansen Rømmen.
2015.06.01 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Elevoppdrag frå vg2 Byggteknikk
Tak undervegs

På bygg har me mange flinke og positive elevar. I tillegg til øvingar i verkstad og utplassering i bedrift, har me dette skuleåret bygd ein garasje, eit bad og ein open carport. Som lærar har det vore ein fryd å driva ein så positiv gjeng på oppdrag «ute i felten».
2015.05.29 av Marianne Hagen [Les meir...]
Svarskjema for elevar på Vg2 yrkesfag
Info_


Er du elev på Vg2 yrkesfag og har søkt læreplass? Då må du fylle ut og sende inn svarskjema før 1. juni, til Opplæringsavdelinga i Sogn og Fjordane fylkeskommune. Dette skal gjerast uansett om du har fått læreplass eller ikkje. Du finn skjema med returadresse på neste side.
2015.05.19 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Rapport frå Islandsturen
2KEA - Islandsturen 2015

Sogndal VGS og Idnskolinn i Hafnarfjordur på Island har eit samarbeidsprosjekt over to år som er finansiert av Nordisk Ministerråd gjennom Nordplus junior. Tema heiter «Miljøvenleg metodar for varmeanlegg til bygningar» med elevutveksling til skulane og arbeid i bedrift. I Noreg har me fokus på solvarme og varmepumper medan på Island er det geotermisk varme som står på programmet. Me tek også føre oss ulike røyrsystem og verktøy som er spesielt for Island og Noreg. Heile 2 KEA klassen, Henry Helle og Oddbjørn Skjerdal var med til Island 10.-17. april der me hadde gode og lærerike dagar. Her kjem rapport og bilete frå Islandsbesøket.

2015.05.13 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
London-turen til 2. klasse Media.
London-15BBCstort

2 MK var i april på den tradisjonsrike klasseturen til London. Det vart ei innhaldsrik veke i varmt forsumarvær i verdsmetropolen. Turen omfatta ulike medieaktivitetar - BBC-besøk , kunstmuseum/galleri, konsertar og fotooppdrag m.v.
2015.05.05 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
2 fulle hus på Russerevyen !
Revyallefram

Russen sparka tysdag kveld for alvor i gang feiringa med russerevyen 2015. Revyen samla 2 fulle hus i kulturhuset. Ein klassetur til Oslo var den raude tråden i revyen med tittelen "96 km/t" - der både sketsjar, orkester og danseinnslag treffte publikum godt.
2015.04.29 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Tysdag : Russerevyen 2015 !!
Revy2015

Tysdag kveld køyrer Raudrussen ved Sogndal vgs 2015 i gang den tradisjonsrike russerevyen. Denne gongen i ekstra høgt tempo med revytittelen : " 96 km/t " ! Det vert 2 forestillingar i Sogndal Kulturhus ; kl. 18.00 og 20.00. Revysjef Sarah Fiskaa Haugen håpar på godt frammøte til begge forestillingane.
2015.04.25 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Google søk
__________________________________________

Sogndal vgs på Facebook
Bibliotekbloggen
Digitale innovatørar

__________________________________________

__________________________________________