Foreldresamtale 23. og 24. februar for Vg1 og Vg2

Foreldresamtale 23. og 24. februar
Sogndal vidaregåande skule inviterer til foreldresamtale med faglærar og/eller kontaktlærar i veke 8.
Studieførebuande utdanningsprogram skal ha samtale tysdag 23. februar og yrkesfaglege utdanningsprogram den 24. februar. Elevane får med seg invitasjonen heim, den skal signerast og returnerast seinast 8. februar. Det vil bli tildelt tider for samtale som foreldre får beskjed om.
2016.02.05 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Tilbod om vaksinering til alle vg2-elevar
Vaksinering

Folkehelseinstituttet anbefalar at all ungdom i alderen 16–19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksjukdom (hjernehinnebetennelse.)
Dei siste åra er det registrert fleire alvorlege tilfelle av hjernehinnebetennelse blant ungdom i denne aldersgruppa.
Ungdom som skal delta i neste års russefeiring har særleg høg risiko for smitte.
2016.02.04 av Marianne Hagen [Les meir...]
3DEB på besøk hjå Bluefjords

3DEB vitja Bluefjords
"Oppi dalen, ovenfor Gaupne som ligger midtveis inn i fjordtarmen Lustrafjorden, som er den innerste delen av Sognefjorden, ligger et av Norges aller nyeste datasentre. Her skal Bluefjords AS utnytte lokal vannkraftproduksjon og kaldgufset fra Jostedalsbreen til å produsere grønne datasentertjenester". Slik vart Bluefjords presentert i avisa Computerworld, ved oppstart tidleg i 2015.

2016.02.03 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Markering av elevar utan fråvær
Null fråvær_Oddbjørn Litlabø

Måndag 25. januar vart det i kantina markert og trekt ut premiar til elevar utan registrert fråvær. Med andre ord dei som har hatt fullt oppmøte 1. halvår.
2016.02.02 av Marianne Hagen [Les meir...]
Stort frammøte på Open dag på Sogndal vgs !
Open Dag16-gjester

Rundt 400 - 10. klassingar og foreldre - møtte fram på Open dag på Sogndal vgs tysdag kveld denne veka. Det er eit tal me er veldig godt nøgde med seier rektor Marta Sofie Vange. Interessa for å få informasjon om skulen og linjene er dermed større enn nokonsinne. Også Årdal vgs var representert med eigen stand.
2016.01.29 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Open dag ved Sogndal vgs 26. januar
Trollsalen.-full

Me inviterer til open dag tysdag 26. januar frå kl 17-20. Det vert informasjon om skuletilbodet skuleåret 2016/2017 i Trollsalen (auditoriet), og elles høve til å møte elevar og lærarar på dei ulike utdanningsprogramma.

Sjå meir informasjon under "Les meir".
2016.01.26 av Marianne Hagen [Les meir...]
Sogn kommune !? Elevar engasjert i diskusjonen.
JarleAarvoll

De er framtida ! - Me vil høyra kva ungdommen meiner om kommunereforma / samanslåing av kommunar i Sogn. Det sa ordførarane i Luster, Sogndal og Leikanger då dei saman med Fylkesmannen og Distriktssenteret sist veke inviterte til ungdomshøyring om Sogn kommune på Sogndal vgs. Elevar frå Sogndal og Årdal vart inviterte til høyringa.
2016.01.26 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Siger i Telemark-NM sist helg - No klar for VM

Mari Felde Liljedal til Telemark-VM
Mari Felde Liljedal (1STA) gjekk til topps under Telemark-NM på Hafslo sist helg. Sigeren fekk ho i disiplinen klassisk i juniorklassen for kvinner. No ventar deltaking i junior-VM i Frankrike. Gladmeldinga fekk Mari Felde Liljedal då uttaket var klart måndag kveld.

Les meir i digital faksimile frå Sogn Avis under "Les meir".
2016.01.20 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Sterke NRK-namn til Sogndal Filmfestival.
OddIsungsetFimfest16

Brennpunktredaktør Odd Isungset og frilansreporter Leo Ajkic vert foredragshaldarar på fagdagen til Sogndal Filmfestival 2016 . Filmfestivalen har dermed sikra seg 2 attraktive foredragshaldarar til arrangementet 7.- 8. april. Dokumentarredaksjonen i NRK-Brennpunkt med Odd Isungset I spissen står sterkt i allmennkringkastaren. Isungset er dessuten prisbeløna fleire gonger for eigen dokumentarjournalistikk .Frilansjournalist Leo Ajkic har hatt mange roller i NRK si ungdomssatsing dei siste åra.
2016.01.19 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Klima- energi og miljøteknikk i nye øvingsstasjonar

Einar og Viktor
I haust har me fått bygd nye øvingsstasjonar til elevane på KEM- røyrleggjar. Det er VG2 elevar frå byggfag som har sett dei opp, og elektro har montert lys. Dei islandske elevane som var hjå oss i oktober, var dei fyrste til å ta dei i bruk.

2016.01.15 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Robotkamp
Vinnarrobot

Torsdag 16. desember hadde Teknologi og forskingslære-klassen Sumobrytarkonkurranse.
2016.01.06 av Marianne Hagen [Les meir...]
2 KEA på besøk til Hallingplast

2 KEA vitja Hallingplast

Måndag 14. desember reiste 2 KEA og lærarane Vegard Sveen og Oddbjørn Skjerdal på fabrikkbesøk til Hallingplast i Ål.
2015.12.15 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Stort behov for betongarbeidarar
Stort behov for betongarbeidarar


I Sogn Avis 10.desember kan du lesa om Anders Stave Grønsberg, fjorårselev frå Sogndal vgs, som no er betongarbeiderlærling på Veidekke sitt bustadprosjekt i Nedrehagen i Sogndal. Les meir i digital faksimile frå avisa under "Les meir".
2015.12.11 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Invitasjon Sogndal Filmfestival 2016.
Sogndal Filmfestival 2016AFram

Lagar du film ?? - Sogndal Filmfestival inviterer elevar på Sogndal vgs til å levera bidrag til kortfilmkonkurransen 2016. Arrangørane 3. klasse Media er i full gang med førebuingane til festival nr. 11 - som vert arrangert 7 .- 8. april. Det vert konkurrert i 3 aldersgrupper - og Publikumsprisen vert kåra i samarbeid med NRK Sogn og Fjordane. Fristen for innsending av filmar er 29. februar.
2015.12.04 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Elevar hjelper kommunar i Sogn med dataomlegging

Dataomlegging i tre kommunar i Sogn
I samband med at IKT Drift ved Sogn og Fjordane Fylkeskommune skulle gjennomføre ei større dataomlegging for tre kommunar i Sogn 24.-26. november 2015, vart elevar og lærarar i 3DEA og 3DEB (Vg3 Dataelektronikar) på Sogndal vgs bedne om å hjelpe til med den praktiske gjennomføringa i Vik og Balestrand. Det sa dei sjølvsagt ja til!
2015.12.01 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
4 elevar frå Sogndal vgs stakk av med sigeren i «Energi for framtida» Innovasjonscamp

Energi for framtida innovasjonscamp 2015

Tysdag 24. november konkurrerte 216 elevar frå 7 vidaregåande skular i fylket om å bli best på fornybar energi. Fire elevar frå Sogndal vidaregåande skule vann finalen, og dei er no klare for å reise til NM i Trondheim. Dei dyktige vinnarane er: Sebastian Heggheim Hestenes 2ELA, Arne Bjelde Hustveit 2ELB, Andreas Barsnes 2 ELA og Ådne Opheim 2ELB.

2015.11.30 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Verda mot 2030
Foredrag av generalsekretær i Unicef, Bernt G. Apeland

Internasjonal dag vart eit flott arrangement med viktige talar og gode underhaldningsinnslag. Generalsekretær i Unicef, Bernt G. Apeland holdt eit interessant foredrag der han formidla kor viktig det er å drive solidaritetsarbeid. Han la vekt på berekraftsmåla til FN, som er ein felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikskap og redusere klimaendringane innan 2030.

Dette var òg oppspark til elevane sitt årlege arbeid for internasjonal solidaritet, gjennom aksjonsdagen 20. november. Eshowe-komitèen informerte om dagen. Kvar elev skal jobbe eit dagsverk til inntekt for Eshoweprosjektet.
2015.11.17 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Internasjonal dag onsdag 11. november
Internasjonal dag 2015

Onsdag 11. november kl. 12.00 startar tradisjonsrike Internasjonal dag i Idrettshallen ved Sogndal vidaregåande skule. I år har skulen vår eit samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane om å ha ein felles internasjonal dag. Generalsekretær i Unicef, Bernt G. Apeland, held foredrag om internasjonal solidaritet. Vi oppmodar om oppmøte i god tid før arrangementet byrjar.
2015.11.05 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Ros frå Drone-regissør til Sogndalselevane !
Dronereg

Torsdag stod dokumentarfilmen "Drone" på dagsorden på Sogndal vgs. Turneen med den kulturelle skulesekken samla eit nært fullsett kulturhus med VG1-elevar og medieelevar frå alle trinn. Den prisbeløna regissøren Tonje Schei Hessen var imponert over dialogen ho hadde med Sogndalselevane etter visninga av Drone.
2015.11.01 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Engasjert og tankevekkande om "Hemmeleg Helt" !
Haugland - Fram

Forfattaren Svein Sæter hadde Trollsalen i si hule hand då han fredag presenterte bokprosjektet om sin hemmelege helt Knut Haugland. Nærmare 400 elevar fekk høyra foredraget om krigs - og Kon Tiki-helten Haugland. Ei av bragdene hans var sabotasjeaksjonen mot atomvåpenprosjektet til Hitler på Rjukan - Haugland hamna seinare i tyske torturkammer.
2015.10.27 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Fiskeekskursjon
Solund5

Vg1 Restaurant- og matfag og vg2 Kokk- og servitørfag har hatt 3 dagar med tema fisk og sjømat. Ekskursjonen føregjekk i Solund.
2015.10.16 av Marianne Hagen [Les meir...]
Basismeisterskap
Basism 2015_framside

3IDA arrangerte 30. september basismeisterskap for 1. og 2. klasse på idrett, samt dei på studiespesialisering som har topp-/breiddeidrett som valfag.
2015.10.01 av Marianne Hagen [Les meir...]
Spennande fellesprosjekt mellom Innføringsklassen og service og samferdsel.
LesFRAMAA

I september har OINA - Innføringsklassen for framandspråklege elevar - og 1 SEA gjennomført eit flott fellesprosjekt med sosial integrering , kommunikasjon og kulturforståing som viktige kompetansemål. Avislesing, intervjurundar og felles frukostar er blant innhaldet som omfattar 8 elevar i Innføringsklassen og 14 i 1. klasse service og samferdsel.
2015.10.12 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Anleggsteknikk - komplett maskinpark
Dumper_framside

I sommar kom siste maskina på plass i utstyrsparken til anleggsteknikk. Ein dumper av typen Hydrema.
2015.09.30 av Marianne Hagen [Les meir...]
1RMA på Matamål på Sandane
Kokk1

1RMA hadde eit vellukka samarbeid med 4H, Den naturlege skulesekken og Sogn jord- og hagebruksskule på Matamål på Sandane.
2015.09.29 av Marianne Hagen [Les meir...]
Senterpartiet vann skulevalet på Sogndal vgs - med knapp margin framfor Arbeiderpartiet.
Val2015

Senterpartiet fekk 31.6 prosent av røystene ved skulevalet tysdag og vart dermed største parti. Arbeiderpartiet kom like bak med 30,5 prosent. Dei 2 partia vart suverent størst, med Høgre og Frp. på delt 3. plass med 7,6 prosent av røystene. Det var stemmegivinga på YF som vippa sigeren i favør av SP framfor Ap. Det vart avgitt 643 stemmer - det betyr at 89,1 % av elevane deltok i valet. Sjå tala for alle partia på neste side.
2015.09.09 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Overnattingstur for 1ST
Kano


Som ein del av å legge til rette for og skape eit godt læringsmiljø og trivsel i klassen, arrangerte Sogndal VGS overnattingstur for VG1 studiespesialiserande 2. veka etter skulestart. Opplegget var å overnatte ute i lavvo med ulike aktivitetar planlagte og gjennomførte av kontaktlærarar, faglærarar, miljøkoordinator og ungdomsarbeidar.

2015.09.14 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Psykisk helse , verdigheit og klassemiljø i fokus på Global Dignity Day på Sogndal vgs.
Marthe Unge leve fram

Global Dignity Day har sterke tradisjonar på Sogndal vgs. Særleg etter besøket til stiftaren av prosjektet Kronprins Håkon for 3 år sidan. Mandag var det på nytt GDD-arrangement på skulen. Tema var verdigheit og klassemiljø for VG1 og VG2- klassane og psykisk helse for VG3-klassane - det siste i høve verdsdagen for sjølvmordsførebyggjing.Då vart den personlege forteljinga til Marthe Mathisen frå organisasjonen UngeLeve ei sterk oppleving for elevane og lærarane.
2015.09.08 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Foreldremøte for Vg1 og Vg2 klassene
Logo_bølgje

Sogndal vgs inviterer foreldre til Vg1 og Vg2 elevar til foreldremøte slik:
Vg1 - Tysdag 1. september, kl. 18.00
Vg2 - Onsdag 2. september, kl. 18.00
2015.08.19 av Marianne Hagen [Les meir...]
800 på opninga av skuleåret i strålande sumarværpå Campus !
Opn15XX

Mandag vart skuleåret 2015/16 ved Sogndal vgs offisiellt opna på Fosshaugane Campus. Fylkestribuna var tettpakka då rektor Marta Sofie Vange kunne ynskja nye og tidlegare elevar velkomne . Den største skulen i fylket har i år i overkant av 800 elevar.
2015.08.17 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Google søk
__________________________________________

Sogndal vgs på Facebook
Bibliotekbloggen
Digitale innovatørar

__________________________________________

__________________________________________