Tysdag : Restaurant - og matfag med celeber gjest !
RestogmatfagFRAM

I ettermiddag gjestar Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Høgskulen / Fosshaugane Campus. Anledninga er diskusjonen om samanslåing av høgskular. Statsrådsbesøket har gitt elevane på restaurant - og matfag er spennande utfordring. Dei er leigde inn til å servera fylgjet med Røe Isaksen i spissen middag i restaurantlokala sine i gamle lærarhøgskulebygget. Menyen ? - Ein løyndom inntil vidare, men heimesida tippar at Kunnskapsministeren også vil bli servert lokale kulinariske godbitar !
2015.01.27 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Sogndal Filmfestival trappar opp til jubileum !
Festivalssjefane fram

Unge filmskaparar vert no inviterte til å senda inn filmane sine til Sogndal Filmfestival. 3. klasse media - og kommunikasjon arrangerer 23-24. mars kortfilmkonkurranse for 9. gong. Det er 10. filmarrangement. Difor vil årets festival også vera prega av jubileum.I tillegg til kortfilmkonkurransen vil Filmfestivalen ha spennande nasjonale filmnamn på plakaten på den tradisjonsrike fagdagen. Som vanleg samarbeider festivalen med NRK Sogn og Fjordane om kåringa av publikumsprisen.
2015.01.23 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Over 300 på Open skule i går kveld !
Open skule 15 Fram

Godt over 300 10. klassingar og foreldre vitja i går kveld Open skule på Sogndal vgs. Arrangementet- der dei ulike linjene på skulen presenter seg for dei komande VG1-søkjarane- vart skipa til for 3. gong på nye Sogndal vgs. Det vart halde 2 fellesorienteringar i Trollsalen , omvisning på skulen og dei komande søkjarane kunne besøkja standane til dei ulike linjene på skulen. Rektor Marta Sofie Vange seier ho er nøgd med frammøtet.
2015.01.16 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Toppidrett langrenn
langrenn

Sogndal vidaregåande skule tilbyr toppidrett langrenn for elevar som går idrettsfag. Dette gjer vi i samarbeid med Sogn og Fjordane Skikrins. I samband med dette inviterer me aktuelle løparar/elevar til informasjonsmøte og omvisning på Sogndal vidaregåande skule søndag 1. februar kl 16.00 (etter SSF-cup på Heggmyrane denne dagen).
2015.01.22 av Ole Karsten Birkeland [Les meir...]
Open dag ved Sogndal vgs 15. januar
Køyretøy

Torsdag 15. januar kl 17-20 vert det open dag ved Sogndal vgs. Det vert informasjon om skuletilbodet skuleåret 2015/2016 i Trollsalen (auditoriet), og elles høve til å møte elevar og lærarar på dei ulike utdanningsprogramma.
Sjå meir informasjon under "Les meir".
2015.01.08 av Marianne Hagen [Les meir...]
Tilbod om meningokokk-vaksine til vg2-elevane
Vaksinering

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle ungdommar mellom 17 og 19 år vaksinerer seg mot smittsam hjernehinnebetennelse.
Skulehelsetenesta tilbyr difor vaksinering på skulen til alle vg2-elevar.
Vaksineringa vert gjennomført i byrjinga av februar.
2015.01.06 av Marianne Hagen [Les meir...]
Barne- og ungdomsarbeider klassen
jul7

BUA- (barne-og ungdomsarbeider) klassen gjennomførte ein flott juletrefest for Gamlestova barnehage i Samfunnshuset på Hafslo, 1.desember.
2014.12.16 av Ole Karsten Birkeland [Les meir...]
Stud.spes-elevar med direkteradio på Radio Luster torsdag !
Radio

2 timars førjulsradio i regi av 2 MIK - Media Studiespesialiserande torsdag kl. 18.00 : Kanalen er Radio Luster / FM 104.4. med dekning i Luster og Sogndals-området + Nettradio ; radioluster.no . Nokre stikkord for sendinga : Julelutt / Einar Bolstad , Verdscupaktuelle Sarah Fiskaa Haugen og Sogndals-elev på AFS-opphald i USA. ++ Mykje bra musikk til å koma i julestemning av !
2014.12.16 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Fokus på fråvær i skulen - 71 elevar utan fråvær på Sogndal vgs.
Tillitsvalde fråvær fram

Den vidaregåande skulen nasjonalt har fokus på å få ned fråværet blant elevane. Slik er det også på Sogndal vgs. I storefri tysdag vart 9 elevar- 3 frå kvart klassetrinn - trekte ut og premierte fordi dei står utan fråvær so langt i skuleåret. Dessutan fekk dei 2 klassane med minst fråvær - 1 ELB og 2 ANA - påskjøning.
2014.12.16 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Fotballturnering for vg1- klassane på Sogndal vgs
fotball4

Onsdag 26. november arrangerte 3ida fotballturnering for vg1 klassane på skulen. Dette er del av undervisninga til avgangsklassen på idrett.
2014.11.26 av Ole Karsten Birkeland [Les meir...]
Branntilløp ved Sogndal vgs under kontroll
brann2

Det var onsdag 19. november tilløp til brann i ein verkstad ved Sogndal vidaregåande skule. Ingen kom til skade, og det er vanleg oppmøte for elevane torsdag 20. november.
2014.11.19 av Ole Karsten Birkeland [Les meir...]
2KEA Sogn og Fjordane (Florø og Sogndal) på VA messe 
2KEA på VA messe_2

5. november var KEM-klassane i Florø og Sogndal invitert til VA messe på Alexandra hotell av Driftsassistansen i Sogn og fjordane. Dette er ei messe for kommunalt tilsette som driftar vassforsyning, overvatn og avløpsanlegg.
2014.11.17 av Marianne Hagen [Les meir...]
Sogndal vgs startar opp att gratis trening for alle tilsette :)
tilsette

Etter stor suksess frå sist skuleår startar Sogndal vgs opp att gratis trening for alle tilsette.
2014.11.11 av Ole Karsten Birkeland [Les meir...]
Språktur til den franske rivieraen
Frankrike 2014

Den 18. september inntok ti elevar og to lærarar Frankrike med storm. Me var gira på å få ei lærerik og minneverdig oppleving for livet. Med fransken ”klar” møtte me, etter ei lang reise, våre franske vertsfamiliar. Dette var ei stor utfordring, med tanke på at dei ikkje kunne engelsk og praten gjekk i eit tempo som overraskadei fleste.
Mange kjekke og spennande opplevingar (utfordringar) stod for tur.

2014.11.03 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Spansk-norsk elevforbrødring !
Spania2014Fram

Dei 20 elevane frå Sogndal vgs som var på språkreise til Spania tidlegare i haust fekk god bruk for spanskkunnskapane sine. Eit av opplegga på turen var besøk på spansk vgs der dialog/intervju og presentasjon av Norge stod på timeplanen ; alt på spansk sjølvsagt. Det var også "eksklusiv" kroppsøvingstime med volley og surfing på stranda saman med dei spanske elevane.
Reporterar Morten Offerdal Kvigne 2 MIK/ Media studspes og Stig Anders Hauge.
2014.11.03 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Nordisk samarbeid for røyrleggjarutdanning mellom Idnskolinn i Hafnarfirdi og Sogndal VGS
Islendingar på Leikanger

Sogndal VGS og Idnskolinn har starta eit to-årig samarbeid med vekt på «miljøvenlege metodar for varmeanlegg til bygningar». Ved skulen vår i Sogndal skal me ha fokus på solvarme, varmepumper, deler og verkty som me nyttar i Noreg. Medan det på Island skal vera fokus på bruk av geotermisk varme (vatn som kjem oppvarma frå bakken), og korleis dei distribuerar denne gjennom røyrsystem til bustadhus. Dette samarbeidet er kome i stand som fylgje av søknad til prosjektmidlar hjå Nordplus Junior som er eigd av Nordisk ministerråd.

2014.11.03 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Besøk frå Eshowe
Nord-Sør-komité

Onsdag i førre veke fekk skulen besøk frå Eshowe. Stan og Stella, som er kontaktpersonane våre i Eshowe og som hjelper oss med solidaritetsarbeidet vårt, møtte Nord og Sør komitéen og elevrådsleiar for å snakke om det vidare samarbeidet.
2014.10.28 av Marianne Hagen [Les meir...]
Tidlegare elev som superlærling til yrkes-NM
Anfinn Fretheim

Tidlegare elev på køyretøy, Anfinn Fretheim, har gjennomført lærlingtida som bilmekanikar på eitt år, og med toppkarakter i fagbrevet. No er han teken ut til yrkes-NM.
Sjå link til Sogn Avis si sak under "Les meir".
2014.10.27 av Marianne Hagen [Les meir...]
Korleis trivst dei på ny skule ?
RMA_FRAM

Dette skuleåret har det kome 2 nye utdanningsprogram til Sogndal VGS. 5 Klassar er flytta frå nedlagde Luster vgs. Dei må tilpasse seg eit større miljø og nye lokale på Campus. Helse og oppvekstfag har fått plass i den ny-oppussa Linestribunen. Medan restaurant - og matfag har klasserom i gymnasbygget og kjøken på lærarhøgskulen. Korleis går det med dei etter vel 2 månader på Sogndal vgs ?
Journalistar er Nina Uglum Vedvik og Sanna Øyre Fjelltun 2 MIK / Media studiespesialiserande.
2014.10.22 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Skarpskyttaren av ein elevrådsleiar - vil ha "alle" i arbeid fredag !
Elevrådsleiar 14 Fram

Fredag 24. oktober går solidaritetsdagen nord-sør av stabelen på Sogndal vgs. Målet er sjølvsagt at nær alle av dei 800 elevane kjem ut i jobb seier elevrådsleiar Gabriel Yttri.Her får du vita meir om elevrådsleiaren som både er ein habil sangar og driv med skyting på fritida. Reporter: Didrik Kristoffer Natvik Gjerde 2 MIK / Media stud.spes.
2014.10.22 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Stor tettleik av aure i Hafslovatnet
Vasskvalitet_framside

Rett før haustferien var elevane i Teknologi og Forskingslære og såg på tettleiken samt kondisjonen til auren i Hafslovatnet. Fisken vart tatt på garn (117 aurer totalt), og elevane rekna ut ein tettleik på overraskande 26 fisk per 100 m2. Nesten ein dobling frå i vår! Kondisjonsfaktoren har ein endå ikkje rekna ut, men inntrykket er at ein god og tidleg vår/sommar har bidrege til feit fisk.
2014.10.20 av Marianne Hagen [Les meir...]
Kva verdi har språkreisene til utlandet ? - her fokus på Tyskland !
Tyskland14Fram

Tysklandsturen er den lengstlevande av dei tradisjonsrike språkturane på Sogndal vgs. Tidlegare i haust kom 50 elevar og 4 lærarar heim frå turen til Berlin / Lübeck.
Saman med Spania- ogFrankriketurane er Tysklandsturen viktig for dei som tek språkfag på Sogndal vgs.Men kva verdi har turane ? Her vurderer eitpar av «lærar-veteranane» og 4 elevar nytten av Tysklandsreisene.
Reporter er Solveig Storegjerde Sætre - 2 MIK / Media studiespesialiserande.
2014.10.20 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Kjempar for å overleva - avgjerande kamp søndag !
DYngeland/Utvik Fram

Toppidrettselevane Bjørn Inge Utvik (18) , Mathias Dyngeland (19) og Joar Tryti (17) VIL berga plassen til Sogndal i Tippeligaen !! Etter ein lang periode med tap og uavgjort kom lyset i tunellen ; 4-1 mot botnrival Haugesund.
Til helga kjem nok eit nøkkeloppgjer : mot botnlaget Sandnes- Ulf.
Kampen kan bli avgjerande for å halda plassen for "våre" elitespelarar.
Journalistar: Ida Solheim Tonheim / Tomas Nyhus / Amanda Ølnes Slinde 2 MIK - Media Stud. spes.
2014.10.22 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Bondevik - ros på Skype til Sogndalselevane på Internasjonal Dag !
Intdag14KomiteFram

Tidlegare statsminister Kjell Magne Bondevik rosa Sogndalselevane for solidaritetsarbeidet Nord-Sør på Internasjonal Dag i Idrettshallen onsdag. Nord-Sør-komiteen gjennomførde eit flott arrangement for dei rundt 800 i salen. Men uheldigvis førde flytrøbbel til at hovudtalar Kjell Magne måtte snakka til salen på ei noko dårleg storskjermlinje frå Oslo.
2014.10.16 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
16. Oktober: Pålogga 24/7 – Temakveld for foreldre
Verdensdagen for psykisk helse

SLT-gruppa (samordning av lokale kriminalitetsførebyggande tiltak) i Sogndal ynskjer å invitera alle foreldre med born og ungdom på skule i Sogndal kommune til ein temakveld i Sogndal kulturhus (storsalen), torsdag 16.oktober kl. 1900.
Temakvelden har fått namnet «Pålogga 24/7», og vil omhandle utfordringar til born og ungdom i deira digitale kvardag og kvardagsstress.
2014.10.03 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Med 2DEA til nye høgder
2DEA på Storehogen

2DEA har i haust gjennomført ekskursjon på Storehogen i samband med undervisningsmodulen "infrastrukturen i Tele- og Datanettet".
2014.10.02 av Marianne Hagen [Les meir...]
Arbeidsdag for Eshowe og Zambia fredag 24. oktober !
ESHOWE-AEKSLITE

Elevrådet ved Sogndal vgs har bestemt at Arbeidsdagen / Solidaritetsdagen Nord-Sør 24. oktober skal ha Eshowe/ Sør Afrika og David Livingstone High School/ Zambia som innsamlingsmål. Alle 800 elevar vert oppfordra til å skaffa seg jobbar med 350.- kvar som inntening. Det er ikkje vanleg skule fredag 24. oktober - arbeidsdagen går parallelt med den nasjonale Operasjon Dagsverk.
2014.09.30 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Kjell Magne Bondevik til Internasjonal Dag på Sogndal vgs !
Kjell Magne Bondevik

Tidlegare statsminister og "sogning" Kjell Magne Bondevik vert hovudtalar på Internasjonal Dag på Sogndal vgs 15. oktober. .Bondevik vil ha solidaritet nord-sør , fredsarbeid og verdien av det å "bry seg" som raud tråd i foredraget sitt. Kjell Magne Bondevik var statsminister i Norge i 2 periodar - tilsaman i 7 år. Med far frå Sogndal og mor frå Årdal, vil ikkje Krf-politikaren frå Molde ha problem med å kjenna seg på heimebane når han kjem hit onsdag 15. oktober .Bondevik er i dag leiar for Oslo- Senteret : sjå lenke neste side.
2014.09.30 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Toppidrett langrenn sprang gjennom Jotunheimen!
Asgeir

Tysdag 16. september etter skulen reiste elevane ved toppidrett langrenn til Jotunheimen for ei sosial «mengdesamling».
2014.09.19 av Ole Karsten Birkeland [Les meir...]
Foreldremøte for vg2-klassane onsdag 10. september kl 18

Sjå program under "Les meir".
2014.09.02 av Marianne Hagen [Les meir...]
Google søk
__________________________________________

Sogndal vgs på Facebook
Bibliotekbloggen
Digitale innovatørar

__________________________________________

__________________________________________